ข้อห้ามในการเข้าใช้ฟิตเนส เรื่องควรรู้สำหรับคนชอบออกกำลังกาย

แม้ว่าฟิตเนสจะเป็นสถานที่ที่ใครก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ แต่ฟิตเนสแต่ละแห่งก็มีกฎระเบียบในการใช้บริการด้วยเช่นกัน วันนี้เราจึงรวมเอากฎระเบียบในฟิตเนสมาบอกกันว่ามีอะไรบ้าง มีเรื่องไหนที่ควรทำและเรื่องไหนที่ไม่ควรทำบ้าง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้ฟิตเนสที่ควรรู้ แต่งกายให้สุภาพและสวมชุดออกกำลังกาย ฟิตเนสเป็นสถานที่ส่วนรวมจึงควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และควรสวมชุดออกกำลังกายทุกครั้งในการใช้บริการไม่ว่าจะเข้ามาใช้งานเพื่อออกกำลังกาย ฝึกซ้อม หรือเตรียมร่างกายสำหรับเล่นกีฬาก็ตาม สวมรองเท้าออกกำลังกายทุกครั้งในการใช้บริการ เพราะในฟิตเนสมีเครื่องออกกำลังกายที่มีน้ำหนักมากหลายชนิด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะที่เล่นได้หากไม่สวมรองเท้าออกกำลังกายหรือถอดรองเท้าขณะเล่น การสวมรองเท้าออกกำลังกายจึงช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้และช่วยให้ออกกำลังกายได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วย ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในฟิตเนส เครื่องออกกำลังกายหลายชนิดเป็นเครื่องออกกำลังกายไฟฟ้าและห้องฟิตเนสส่วนใหญ่เป็นห้องแอร์ การนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานจึงอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาจหกเลอะเทอะจนก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายได้ ไม่ส่งเสียงดัง ควรรักษามารยาทส่วนรวมด้วยการไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น เก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังเลิกใช้งานทุกครั้ง หลังใช้งานควรเก็บอุปกรณ์เข้าที่ทุกครั้งเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้ห้องฟิตเนส เช่น หลังใช้ดัมเบลเล่น Crossfit แล้วให้เก็บเข้าที่ทุกครั้ง ไม่นำกระเป๋าสัมภาระเข้าในห้องฟิตเนส เพราะอาจรบกวนการใช้งานของผู้อื่น ห้ามสูบบุหรี่ในห้องฟิตเนส ไม่ใช้น้ำมันนวดในห้องฟิตเนส ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 เข้าใช้บริการ สิ่งที่ควรทำในการใช้ห้องฟิตเนสร่วมกับผู้อื่น แบ่งปันเครื่องออกกำลังกายให้ผู้อื่นได้ใช้งานบ้าง ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้อุปกรณ์ต่าง Read more