ข้อห้ามในการเข้าใช้ฟิตเนส เรื่องควรรู้สำหรับคนชอบออกกำลังกาย

แม้ว่าฟิตเนสจะเป็นสถานที่ที่ใครก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ แต่ฟิตเนสแต่ละแห่งก็มีกฎระเบียบในการใช้บริการด้วยเช่นกัน วันนี้เราจึงรวมเอากฎระเบียบในฟิตเนสมาบอกกันว่ามีอะไรบ้าง มีเรื่องไหนที่ควรทำและเรื่องไหนที่ไม่ควรทำบ้าง

กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้ฟิตเนสที่ควรรู้

 • แต่งกายให้สุภาพและสวมชุดออกกำลังกาย ฟิตเนสเป็นสถานที่ส่วนรวมจึงควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และควรสวมชุดออกกำลังกายทุกครั้งในการใช้บริการไม่ว่าจะเข้ามาใช้งานเพื่อออกกำลังกาย ฝึกซ้อม หรือเตรียมร่างกายสำหรับเล่นกีฬาก็ตาม
 • สวมรองเท้าออกกำลังกายทุกครั้งในการใช้บริการ เพราะในฟิตเนสมีเครื่องออกกำลังกายที่มีน้ำหนักมากหลายชนิด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะที่เล่นได้หากไม่สวมรองเท้าออกกำลังกายหรือถอดรองเท้าขณะเล่น การสวมรองเท้าออกกำลังกายจึงช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้และช่วยให้ออกกำลังกายได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วย
 • ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในฟิตเนส เครื่องออกกำลังกายหลายชนิดเป็นเครื่องออกกำลังกายไฟฟ้าและห้องฟิตเนสส่วนใหญ่เป็นห้องแอร์ การนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานจึงอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาจหกเลอะเทอะจนก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายได้
 • ไม่ส่งเสียงดัง ควรรักษามารยาทส่วนรวมด้วยการไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • เก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังเลิกใช้งานทุกครั้ง หลังใช้งานควรเก็บอุปกรณ์เข้าที่ทุกครั้งเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้ห้องฟิตเนส เช่น หลังใช้ดัมเบลเล่น Crossfit แล้วให้เก็บเข้าที่ทุกครั้ง
 • ไม่นำกระเป๋าสัมภาระเข้าในห้องฟิตเนส เพราะอาจรบกวนการใช้งานของผู้อื่น
 • ห้ามสูบบุหรี่ในห้องฟิตเนส
 • ไม่ใช้น้ำมันนวดในห้องฟิตเนส
 • ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 เข้าใช้บริการ

สิ่งที่ควรทำในการใช้ห้องฟิตเนสร่วมกับผู้อื่น

 • แบ่งปันเครื่องออกกำลังกายให้ผู้อื่นได้ใช้งานบ้าง ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ บ้าง ไม่ควรจับจองหรือนั่งแช่โดยไม่ได้เล่น
 • ไม่ถอดเสื้อผ้าหรือรองเท้าในฟิตเนส เพราะเป็นการแต่งกายที่ไม่สุภาพและอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวนผู้อื่น
 • เช็ดเหงื่อออกจากเครื่องกำลังกายก่อนเลิกใช้งาน หากเครื่องออกกำลังกายเปื้อนเหงื่อควรเช็ดออกด้วย
 • ไม่นำของใช้ส่วนตัววางไว้บนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ เพราะทำให้ผู้อื่นไม่กล้าเข้ามาเล่น
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของฟิตเนส ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของฟิตเนสนั้น ๆ เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้บริการ

โดยทั่วไปแล้วข้อปฏิบัติในการใช้ฟิตเนสในแต่ละสถานที่นั้นจะคล้าย ๆ กัน อาจแตกต่างกันหรือเพิ่มขึ้นตามสถานที่นั้น ๆ กำหนด แต่ไม่ว่าจะมีข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามอย่างไรสิ่งสำคัญในการใช้บริการคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฟิตเนสนั้น ๆ อย่างเคารพกฎกติกาเพื่อประโยชน์ที่ดีในการใช้บริการและการใช้งานส่วนรวม

Credit : https://pixabay.com/photos/treadmill-gym-fitness-2704410/